Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika

Maciej Piwowski
30.07.2018

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu odprawy pośmiertnej, którą należy wypłacić rodzinie zmarłego pracownika. Przysługuje ona niezależnie od okoliczności śmierci podwładnego. To kolejna pozycja na liście nietypowych obowiązków pracodawców, o których bardzo często się zapomina. Dowiedz się, w jakich sytuacjach będziesz zmuszony sięgnąć do kieszeni, gdy – odpukać – jeden z Twoich pracowników zejdzie z tego świata.

Kiedy zachodzi obowiązek wypłaty świadczenia?

Odprawę pośmiertną pracodawca wypłaca zawsze w przypadku śmierci pracownika, która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy. Warto również wiedzieć, że obowiązek ten nie zanika w momencie, gdy umowa została rozwiązania, ale pracownik dalej pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy.

Bardzo ważne jest to, że odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłego bez względu na to, czy do jego śmierci doszło w miejscu pracy, czy też np. w domu. Mało tego. Pracodawca poniesie obowiązek wypłaty świadczenia nawet wtedy, gdy zgon pracownika nastąpi podczas wykorzystywania przez niego urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, wychowawczego lub macierzyńskiego. 

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Co do zasady pracodawca wypłaca odprawę pośmiertną współmałżonkowi zmarłego pracownika, jednak wymóg ten nie obowiązuje w sytuacji, gdy pracownik był po rozwodzie lub w trakcie oficjalnej separacji. Jeśli podwładny nie pozostawał w związku małżeńskim, do wypłaty świadczenia upoważnione zostają inne osoby:

  • Dzieci własne pracownika, drugiego małżonka lub przysposobione, które nie ukończyły 16. roku życia lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki,
  • Dzieci, które są niezdolne do pracy (bez względu na wiek),
  • Wnuki, rodzeństwo lub inni podopieczni, jeśli pracownik przyjął je na wychowanie przed osiągnieciem przez nie pełnoletności i nastąpiło to na mniej niż rok przed jego śmiercią,
  • Rodzice (także macocha lub ojczym) oraz inne osoby przysposabiające pracownika, o ile są one niezdolne do pracy lub też ukończyły 50. rok życia, ewentualnie mają na wychowaniu jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego uprawnionych do renty po nim.

Warto wiedzieć

Jeśli pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy, to odprawa pośmiertna należy się każdemu z jego podopiecznych, bez względu na datę przysposobienia.

Wysokość odprawy

Jest uzależniona wyłącznie od stażu pracy pracownika. Najniższa odprawa wynosi równowartość miesięcznego wynagrodzenia i obowiązuje w sytuacji, gdy staż pracy zmarłego był krótszy niż 10 lat.

Na koniec wyjaśnijmy, że odprawa pośmiertna jest wypłacana niezależnie od przyczyny śmierci pracownika, okresu zatrudnienia czy rodzaju umowy, jaką zawarł z nim pracodawca.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.