Którzy przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek do ZUS?

Obowiązkowe składki ZUS stanowią jedno z największych obciążeń podatkowych dla mikro- i małych przedsiębiorców. Każdy chciałby uniknąć ich płacenia, jednak w większości przypadków jest to niemożliwe. Poza kilkoma wyjątkami. Są przedsiębiorcy, którzy nie muszą odprowadzać składek do ZUS, a przynajmniej nie wszystkich.

Emeryci i renciści

W obu przypadkach przedsiębiorcy pobierający także świadczenie emerytalne lub rentowe mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składek społecznych – składka zdrowotna musi być jednak przez nich odprowadzana.

Zwolnienie ze składek społecznych ma miejsce w momencie, gdy przedsiębiorca pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości brutto nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo miesięczne przychody z tytułu działalności nie mogą być wyższe niż 50% kwoty najniższej emerytury lub też przedsiębiorca musi się rozliczać z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej.

Osoby niepełnosprawne

Przedsiębiorca z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), który uzyskuje przychód miesięczny nieprzekraczający 50% kwoty najniższej emerytury lub też rozlicza się z fiskusem w formie karty podatkowej, jest zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Musi natomiast odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Ważne!

Jeśli dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy firma jest jedynym źródłem dochodów, może on skorzystać z preferencyjnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość nie będzie przekraczać kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy.

Młodzi rodzice

Matka lub ojciec prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie nabywający prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego, także może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Warunkiem jest jednak podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu z tytułu pobieranego świadczenia.

Przedsiębiorcy na etacie

Jeśli przedsiębiorca nie zrezygnował z etatu i w jego ramach otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, to nie musi odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe. W takiej sytuacji wymagane jest wyłącznie opłacanie składki zdrowotnej.

Warto przy tym wiedzieć, że przepisy dotyczące obowiązkowych składek ZUS dość często się zmieniają. Przed zaniechaniem opłacania składek należy więc upewnić się, że przedsiębiorca rzeczywiście ma do tego prawo.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.