Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Mateusz Rąbalski
12.05.2015

Na początek trzeba się zastanowić jaka forma opodatkowania nas interesuje. Mamy do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych - skala podatkowa lub podatek liniowy, bądź ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa.

Kiedy już zdecydujemy, należy udać się do urzędu gminy w celu złożenia wniosku EDG-1. Osoba fizyczna chcąca założyć działalność gospodarczą składa tylko jeden wniosek w urzędzie w właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.  A to wszystko za sprawa zmiany w przepisach z dnia 31.03.2009 upraszczającej procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowiącej koncepcję jednego okienka.

Jeśli chodzi o formalności urzędowe, to jest to już wszystko. Koncepcja jednego okienka w przypadku działalności gospodarczej jest więc rzeczywista gdyż tym jednym wniosek jest równoznaczny ze złożeniem, wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP, zgłoszeniem składek do systemu ubezpieczeń społecznych.
W tym już momencie możemy już rozpocząć działalność :)

Pozostaje nam tylko wyrobienie pieczątki i założenie konta bankowego.
Na pieczątce powinien widnieć numer regon, NIP , pełna nazwa firmy oraz siedziba i adres. Mogą tam również znaleźć się dane kontaktowe jak i logo firmy.

Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: „Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro (…)”. Konto służy nam także do rozliczeń z ZUSem i Urzędem Skarbowym.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.