Jak wyliczyć długość urlopu przysługującego pracownikowi?

Mateusz Nowak
21.06.2018

Właśnie zatrudniłeś pierwszych pracowników. Na pewno zdajesz sobie sprawę, że wziąłeś na siebie mnóstwo dodatkowych obowiązków, w tym tych związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz przestrzeganiem Kodeku pracy. Twoi pracownicy, jeśli są zatrudnieni w oparciu o umowę etatową, zyskali szereg przywilejów. Jednym z nich jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Ile dni im przysługuje? Dowiesz się z naszego poradnika.

20 czy 26 dni?

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi etatowemu może wynosić 20 lub 26 dni. Jest to uzależnione od stażu pracy. I tak:

  • Jeśli pracownik był zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu;
  • Analogicznie: jeśli pracownik jest czynny zawodowo od co najmniej 10 lat, to automatycznie zyskuje prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Podkreślmy, że ta zasada dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na pełen etat. Jeśli umowa jest zawarta na mniejszy wymiar, np. pół etatu, to liczbę dni urlopowych należy policzyć proporcjonalnie.

Bardzo ważne jest też to, że do lat aktywności zawodowej pracownika dolicza się również okres nauki. Dla szkoły zasadniczej lub zawodowej są to maksymalnie 3 lata, dla szkoły średniej zawodowej – maksymalnie 5 lat, dla szkoły średniej ogólnokształcącej – maksymalnie 4 lata, dla szkoły policealnej – do 6 lat, a dla szkoły wyższej – do 8 lat.

Przykład:

Jan Kowalski pracował zawodowo przez 4 lata, ale ma wyższe wykształcenie. Łącznie więc „przepracował” 12 lat i nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Dodajmy również, że terminy nauki nie mogą być sumowane. Nie jest więc tak, że osoba, która skończyła szkołę zasadniczą i policealną może domagać się zaliczenia jej 9 lat stażu zawodowego.

Do kiedy pracownik musi wykorzystać urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego mija 30 września następnego roku. Jeśli więc pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu w roku 2015, to musi wykorzystać wszystkie dni do 30 września 2016 roku. Obowiązek zdyscyplinowania pracownika ciąży na pracodawcy. Możesz więc wysłać podwładnego na przymusowy urlop, jeśli zaistnieje ryzyko złamania obowiązujących przepisów.

Jeśli z jakichś powodów (np. rozwiązanie umowy o pracę lub choroba) pracownik nie wykorzysta urlopu w granicznym terminie, będzie mógł domagać się od Ciebie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.