Jak przygotować się do kontroli skarbowej? Podstawowe wskazówki

Antoni Kwapisz
18.06.2024

Kontrola skarbowa to przykry element prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorcy, który postępuje uczciwie i nie łamie obowiązujących przepisów podatkowych. W takiej sytuacji kontrola zakończy się szybko i bez konsekwencji, natomiast i tak należy się do niej odpowiednio przygotować – najlepiej profilaktycznie, jeszcze przed jej wszczęciem. Zapraszamy po kilka wskazówek.

Rzetelne prowadzenie dokumentacji

Regularne i dokładne prowadzenie dokumentacji księgowej pozwoli ze spokojem myśleć o nadchodzącej kontroli. Wszystkie faktury, rachunki, umowy oraz inne dokumenty finansowe powinny być przechowywane w jednym miejscu i łatwo dostępne. Umożliwi to szybkie udzielenie odpowiedzi na pytania kontrolujących i przekazanie im wszystkiego, o co poproszą.

Zaznajomienie się z przepisami podatkowymi

Aktualna wiedza na temat obowiązujących przepisów podatkowych daje przedsiębiorcy komfort psychiczny, ponieważ pozwoli mu uniknąć zaskoczenia różnymi pytaniami. Przepisy te mogą ulegać zmianom, dlatego regularne aktualizowanie wiedzy jest konieczne. Pamiętajmy, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

Konsultacje z księgowym/biurem rachunkowym

Kontrolujący mogą zadawać szczegółowe pytania dotyczące działalności firmy i prowadzonych transakcji. Przedsiębiorcy powinni być gotowi na udzielenie jasnych i precyzyjnych odpowiedzi. Ważne jest również przygotowanie się na ewentualne dodatkowe wymagania ze strony kontrolujących. Dobrym pomysłem będzie zatem skonsultowanie się ze swoim księgowym czy biurem rachunkowym, szczególnie w kwestiach, które mogą być przedmiotem zainteresowania kontroli (np. dyskusyjne koszty).

Regularne audyty wewnętrzne

Regularne przeglądy i audyty wewnętrzne pozwalają na wczesne wykrycie i skorygowanie ewentualnych błędów w dokumentacji. Mogą one również zapobiec poważniejszym problemom podczas kontroli skarbowej. Jeśli dokumentacja jest w porządku, to kontrola powinna się zakończyć bardzo szybko i nie zdestabilizuje pracy przedsiębiorstwa.


 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie