Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Jerzy Biernacki
19.07.2023

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Planując jej założenie trzeba pamiętać o obowiązku wniesienia choćby minimalnego kapitału zakładowego.

Najmniej 5000 zł

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł. Górny limit nie został określony w przepisach. Warto wiedzieć, że kapitał zakładowy może być wniesiony zarówno w formie gotówkowej (wpłata na konto spółki), jak i aportem, czyli poprzez dowolną wartość, którą można wycenić i zbyć (na przykład wyposażenie biurowe).

Dlaczego trzeba się dobrze zastanowić nad wysokością kapitału zakładowego?

Odpowiedź jest prosta: wysokość kapitału zakładowego ma bezpośredni wpływ na wysokość opłacanego przez spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych, naliczanego od umowy spółki. Wysokość podatku to 0,5 proc. podstawy opodatkowania, czyli wartości kapitału pomniejszonego o koszty: wpis do KRS i publikacja ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Innymi słowy: im wyższy kapitał zakładowy spółki, tym wyższy podatek PCC zapłacą wspólnicy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie