Czym jest przychód?

Antoni Kwapisz
31.01.2022

W Polsce bardzo często słowa „przychód” i „dochód” stosuje się zamiennie. Ten błąd popełniają na przykład media głównego nurtu, niejednokrotnie wprowadzając przez to niepotrzebne zamieszanie, gdy relacjonują zmiany podatkowe czy analizy ekonomiczne dla sektora przedsiębiorstw. Zakładając własną firmę musisz wiedzieć, czym jest przychód, ponieważ od tego wskaźnika bezpośrednio zależy sytuacja finansowa Twojego przedsiębiorstwa.

Co to jest przychód?

Przychód to nic innego, jak wszystkie środki wpływające na konto firmy. Czyli: wystawiasz kontrahentowi fakturę na 2000 złotych brutto i jest to księgowane, jako Twój przychód. Co ważne, nie ma tutaj znaczenia, czy faktycznie otrzymasz te pieniądze. W polskim systemie podatkowym przychód jak najbardziej może być wirtualny i nawet jeśli kontrahent Cię oszuka, to i tak będziesz musiał się z wystawionej faktury rozliczyć.

W przypadku osób posiadających firmę przychodem są więc wszystkie korzyści majątkowe uzyskiwane ze stosunku prowadzonej działalności gospodarczej. Możemy do tego zaliczyć nie tylko wpływy od klientów, ale też np. przychód ze sprzedaży majątku firmy (chociażby samochodu wprowadzonego do środków trwałych).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie tego, jakie korzyści majątkowe są uznawane za przychód.

Przychód a podatek VAT

To zagadnienie często sprawia problemy początkującym przedsiębiorcom, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Trzeba zatem wyjaśnić, że podatek od towarów i usług naliczany przez przedsiębiorcę nie stanowi jego przychodu. W założeniu podatek ten – po ewentualnym odliczeniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu zapłaconego VAT-u – jest zwracany urzędowi skarbowemu, a firma stanowi wyłącznie pośrednika w obrocie tą daniną.

Kto powinien zwracać szczególną uwagę na przychody przedsiębiorstwa?

Przychód nie ma praktycznie żadnego znaczenia dla firm rozliczających się podatkiem liniowym czy na zasadach ogólnych, ponieważ płacą one podatek dochodowy od – jak sama nazwa wskazuje – dochodu. W zupełnie innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy na ryczałcie, który jest podatkiem przychodowym, a więc wylicza się go właśnie od kwoty uzyskanego przychodu (nie ma tutaj możliwości pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie