Terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT. Sprawdź, Terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT. Sprawdź, kiedy skarbówka zasili konto Twojej firmy

Mateusz Nowak
04.04.2022

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek naliczania tego podatku od oferowanych towarów i usług, a następnie przelewania go na konto Urzędu Skarbowego. Może jednak również odliczać kwotę należnego podatku generując koszty uzyskania przychodu (od których także został naliczony podatek od towarów i usług). Jeśli wystąpi nadwyżka zapłaconego podatku VAT, to skarbówka musi ją zwrócić na konto przedsiębiorcy. Jakie są terminy zwrotu VAT? Sprawdź to w naszym poradniku.

Termin podstawowy

W bazowym scenariuszu Urząd Skarbowy musi zwrócić przedsiębiorcy nadwyżkę zapłaconego podatku VAT w ciągu 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Nie ma przy tym znaczenia to, jakie stawki podatku stosował przedsiębiorca, co kupował na potrzeby firmy, czy były to produkty czy usług. Termin jest stały, natomiast warto podkreślić, że obowiązuje on także podatników dokonujących dostaw towarów i usług poza terytorium Polski.

Uwaga!

W uzasadnionym przypadku skarbówka może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki podatku VAT, np. wtedy, gdy chce wszcząć postępowanie wyjaśniające. Przedsiębiorca musi jednak zostać o tym fakcie uprzedzony poprzez dostarczenie mu stosownego postanowienia.

Termin skrócony

Niektórzy czynni podatnicy VAT mogą liczyć na to, że skarbówka zwróci im nadwyżkę znacznie szybciej, ponieważ już w czasie do 25 dni liczonych od dnia złożenia pliku JPK_V7. O skrócenie terminu zwrotu VAT mogą się ubiegać wybrane grupy przedsiębiorców spełniających konkretne kryteria. Dokładnie wyjaśniamy to w osobnym artykule na naszym portalu.

Termin przedłużony

Jest to termin, który obowiązuje przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, natomiast wyłącznie tych niewykazujących żadnej sprzedaży, a jedynie koszty. Czyli: jeśli w danym miesiącu Twoja firma nie naliczyła ani złotówki podatku VAT z powodu braku sprzedaży, za to wygenerowała koszt i z tego tytułu należy się jej zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług, to skarbówka ma aż 180 dni na rozliczenie się z podatnikiem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.