Pożyczka 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców z umorzeniem: jak ją uzyskać?

Krzysztof Jagielski
24.04.2020

Jednym z elementów tzw. Tarczy Antykryzowej uchwalonej przez polski Sejm jest pożyczka w kwocie 5000 złotych, o którą mogą się postarać mikroprzedsiębiorcy – również samozatrudnieni, którzy nie mają żadnych pracowników. Choć wyraźnie jest tutaj mowa o pożyczce, to po spełnieniu jednego prostego warunku cała kwota zostanie umorzona, czyli przedsiębiorca nie będzie musiał jej spłacać. W naszym poradniku w jasny sposób tłumaczymy, kto może uzyskać pożyczkę, jak o nią zawnioskować, no i co najważniejsze – co trzeba zrobić, aby jej nie oddawać.

5000 złotych bezzwrotnej pożyczki: dla kogo?

O taką pożyczkę mogą wnioskować wszyscy mikroprzedsębiorcy. Podkreślamy słowo „wszyscy”, ponieważ w pierwotnym zamyśle ta forma pomocy była przeznaczona wyłącznie dla pracodawców. Obecnie katalog firm, które mogą otrzymać pożyczkę do 5000 złotych bez obowiązku spłaty jest szerszy i obejmuje:

  1. Firmy, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych średniorocznie zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Opcjonalnie suma ich aktywów na podstawie bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
  2. Samozatrudnieni, którzy nie są pracodawcami.
  3. Przedsiębiorcy spełniający jeden z powyższych warunków, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Ten ostatni warunek ma zapobiegać sytuacjom, w których ktoś zakłada działalność tylko po to, aby otrzymać bezzwrotną pożyczkę.

Kiedy nie trzeba spłacać pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Zanim do tego przejdziemy wspomnijmy, że oprocentowanie pożyczki jest bardzo korzystne, ponieważ wynosi tylko 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Spłata jest odroczona o 3 miesiące, czyli raty należy zacząć regulować dopiero po 3 miesiącach od otrzymania pieniędzy na konto.

Jeśli jednak nie chcesz spłacać pożyczki, możesz tego łatwo uniknąć. Jak?

Wystarczy, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 3 miesiące liczone od dnia, w którym udzielono Ci pożyczki.

Przykład:

Jan Kowalski otrzymał pożyczkę w kwocie 5000 złotych 2 maja 2020 roku. Aby jej nie spłacać, musi utrzymać swoją firmę co najmniej do 2 sierpnia 2020 roku.

Ważne jest przy tym, aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o umorzenie spłaty pożyczki. Masz na to 14 dni od momentu spełnienia warunku umorzenia. Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie co najmniej 3 miesięcy od otrzymania pożyczki. Pamiętaj przy tym, że oświadczenie to może i najpewniej zostanie zweryfikowane pod kątem jego prawdziwości. Jeśli nagniesz fakty, będziesz musiał spłacić pożyczkę.

Jak zawnioskować o pożyczkę?

Wnioski o tę formę wsparcia przyjmują urzędy pracy. Najwygodniej będzie skorzystać ze ścieżki elektronicznej – formularz online wypełnisz na stronie rządowej www.praca.gov.pl (bezpośredni link do wniosku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA). Możesz go również stamtąd pobrać, wydrukować i po wypełnieniu przesłać pocztą do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności (osobiste składanie wniosków w dobie pandemii jest niemile widziane).

Do wniosku dołączasz wymagane dokumenty, czyli:

  • Umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (jest do pobrania na podlinkowanej wyżej stronie).
  • Formularz pomocy publicznej (także do pobrania).
  • Pełnomocnictwo, jeśli Cię to dotyczy.

Kiedy zostanie wypłacona pożyczka?

Starostwa, dyrektor powiatowego urzędu pracy lub prezydent miasta na prawach powiatu, po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy, wypłaca pożyczkę w ciągu 2 dni kalendarzowych. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy. Spłata pożyczki może zostać rozłożona na maksymalnie 12 miesięcy lub dłużej za zgodą Rady Ministrów, jeśli stan zagrożenia epidemicznego się przedłuży lub też jego skutki gospodarcze będą poważniejsze. Zakładamy jednak, że i tak skorzystasz z opcji umorzenia.

Na koniec dobra informacja: ustawa nie przewiduje możliwości kontrolowania, na co przedsiębiorcy przeznaczą otrzymaną pożyczkę. Możesz więc spożytkować ją w dowolny sposób, ale oczywiście najmądrzej będzie te pieniądze zainwestować w ochronę swojego biznesu, np. wyprzedzające działania marketingowe.


Zobacz również: 

Świadczenie postojowe (2080 zł x 3 razy):
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Zwolnienie z opłat składek ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Tarcza finansowa PFR: 
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.