Pomagasz Ukrainie? Skorzystasz na tym podatkowo!

Krzysztof Jagielski
11.04.2022

W pomoc ogromnej grupie Ukraińców uciekających do Polski przed wojną zaangażowały się tysiące polskich firm. Niektóre przekazują środki finansowe na organizacje pozarządowe, inne udostępniają swoje magazyny, pomieszczenia gospodarcze czy sprzęt. Dzięki znowelizowaniu przepisów każda taka pomoc świadczona przez przedsiębiorcę może być przez niego zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Zapraszamy po szczegóły.

Jaką formę pomocy możesz zaliczyć do kosztów?

Ministerstwo Finansów precyzuje, że do kosztów uzyskania przychodu kwalifikuje się pomoc świadczona przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. W grę wchodzą wszelkie wydatki czy prawa majątkowe przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Podatek dochodowy obniży przedsiębiorcy każda darowizna przekazana na rzecz organizacji pozarządowych (w tym działających na Ukrainie), jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą i z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Do kosztów można zaliczyć także darowizny niefinansowe

Z optymalizacji podatkowej mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przekazali bezpośredniej pomocy materialnej i finansowej, ale wsparli Ukraińców w inny sposób. Przykładem może być nieodpłatne udostępnienie mieszkania.

Do kosztów uzyskania przychodów kwalifikuje się również nieodpłatne świadczenie wszelkiego rodzaju usług, na czele z medycznymi, doradczymi, tłumaczeniowymi etc. Przedsiębiorca musi jedynie wyliczyć wartość takiej pomocy, aby móc obniżyć o nią podstawę opodatkowania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.