Kto musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Marek Szydełko
08.03.2022

Jeśli od niedawna masz spółkę prawa handlowego, to być może nie wiesz o tym, że może Cię dotyczyć obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z przepisami takie sprawozdanie składają wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS. Więcej o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

To nic innego jak szczegółowy wykaz obrotów wygenerowanych przez spółkę w danym roku obrotowym. Sprawozdanie ma wykazać kondycję finansową, w jakiej znajduje się spółka oraz musi się pokrywać z rozliczeniami z urzędem skarbowym. To po prostu kolejna forma kontrolowania prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Do kiedy trzeba złożyć takie sprawozdanie?

To już zależy od tego, kiedy sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone. Zgodnie z przepisami musi to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli inaczej dnia kończącego rok obrotowy. W większości spółek tym dniem jest ostatni dzień roku kalendarzowego (31 grudnia).

Jeśli więc dzień bilansowy w spółce przypada właśnie na 31 grudnia, to sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone do 30 czerwca. Od tego momentu spółka ma dokładnie 15 dni kalendarzowych na złożenie sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym – w tym przypadku granicznym terminem będzie zatem 15 lipca.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Obecnie sprawozdania finansowe spółek są przyjmowane przez KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Można je wypełnić przez Repozytorium Dokumentów Finansowych lub przez system ministerstwa sprawiedliwości S24.

Sprawozdanie musi być zapisane w formacie XML i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki oraz przez kierownika jednostki (prezesa zarządu) lub wszystkich członków zarządu (jeśli spółką kieruje organ wieloosobowy).

Złożenie sprawozdania przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS (musi w nim widnieć jego numer PESEL) jest bezpłatne.

Kto nie musi składać sprawozdania finansowego?

Takiego obowiązku nie mają wspólnicy spółek jawnych i spółek partnerskich, jeśli przychody netto spółki za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro oraz spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji trzeba jednak złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (również w formie elektronicznej).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.