Kto może uzyskać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Maciej Piwowski
31.05.2024

Większość początkujących przedsiębiorców boryka się z problemem braku kapitału na szybkie rozkręcenie działalności. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby bezrobotne, które postanowiły założyć własny biznes, ale nie dysponują żadnymi oszczędnościami. Tutaj z pomocą może przyjść urząd pracy. Pośredniaki udzielają dotacji na start, ale tylko osobom spełniającym konkretne kryteria. Omawiamy je w naszym poradniku.

Warunki uzyskania dotacji z urzędu pracy

Aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy, potencjalny przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów. Najważniejsze z nich to:

  1. Status bezrobotnego - wnioskodawca musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie mógł odrzucić bez uzasadnionej przyczyny żadnej propozycji zatrudnienia czy uczestnictwa w programach aktywizacyjnych.
  2. Aktywny udział w programach pomocowych - wnioskodawca powinien brać udział w szkoleniach lub innych formach wsparcia oferowanych przez urząd pracy, takich jak staże czy prace społecznie użyteczne.
  3. Brak wcześniejszego wsparcia finansowego - nie można ubiegać się o dotację, jeśli w przeszłości otrzymało się już bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności z Funduszu Pracy lub innych publicznych źródeł.
  4. Zobowiązanie do prowadzenia działalności - przedsiębiorca musi zobowiązać się do prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, bez zawieszania jej na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  5. Brak działalności gospodarczej w przeszłości - wnioskodawca nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub musi złożyć oświadczenie o zakończeniu poprzedniej działalności co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  6. Brak przestępstw gospodarczych - wnioskodawca nie może być skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku.
  7. Unikalność wniosku - dotację można ubiegać się tylko w jednym urzędzie pracy – składanie wniosków do różnych urzędów jest niedozwolone.

Inne kryteria

Każdy urząd pracy może określić własne kryteria przyznawania dotacji na start z działalnością gospodarczą, które zależą m.in. od specyfiki danego regionu czy od warunków realizowanego programu.

Stąd chcąc uzyskać dotację na rozpoczęcie biznesu najlepiej udaj się do swojego urzędu pracy i porozmawiaj z doradcą, który przedstawi Ci dostępne opcje.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie