Dorabiasz do emerytury jako przedsiębiorca? Uważaj, żeby nie stracić świadczenia!

Mariusz Siwko
29.03.2024

Wielu polskich emerytów nie może sobie pozwolić na to, aby utrzymać się jedynie ze środków wypłacanych przez ZUS. Jedni dorabiają na etacie czy umowie cywilnoprawnej, inni nie rezygnują z prowadzonej już wcześniej działalności gospodarczej. Trzeba przy tym pamiętać, że niektórych przedsiębiorców na emeryturze obowiązują limity zarobków, po których przekroczeniu świadczenie zostanie mocno obniżone lub wręcz wstrzymane.

Kto nie musi się tym przejmować

Osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie mają żadnych limitów osiąganych przychodów z działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł). W tym przypadku, jeśli przychód z działalności przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, to ZUS wstrzyma wypłatę dodatku.

Przedsiębiorca na wcześniejszej emeryturze

Limity osiąganych przychodów obowiązują natomiast te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie przeszły na wcześniejszą emeryturę. Tutaj trzeba koniecznie pilnować, aby nie przekroczyć przychodu odpowiadającego:

  • 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w III kwartale 2023 roku wynosi 5036,50 zł) – przekroczenie tego limitu będzie skutkować zmniejszeniem emerytury lub renty;
  • 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w III kwartale 2023 limit wynosi 9353,50 zł) – jeśli przedsiębiorca przekroczy ten próg, wówczas ZUS zawiesi wypłatę świadczenia emerytalnego lub rentowego;

Warto pamiętać o tych limitach, ponieważ osiągnięcie zbyt wysokiego przychodu z działalności może się w niektórych przypadkach zwyczajnie nie opłacać.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie