Dofinansowanie do wynagrodzeń: kto skorzysta?

Mariusz Siwko
28.04.2020

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, która ma zminimalizować skutki krachu gospodarczego po pandemii COVID-19, polski rząd zaoferował przedsiębiorcom pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Jest to konkretne wsparcie, ale niestety dość mocno obwarowane różnymi przepisami. W naszym poradniku precyzujemy, kto może skorzystać z takiej pomocy państwa.

Dla jakich firm?

Dofinansowanie do wynagrodzeń jest świadczeniem przeznaczonym dla mikro, małych oraz średnich firm. Takie wsparcie może być udzielone na okres maksymalnie 3 miesięcy, przy czym ustawa przewiduje możliwość wydłużenia tego okresu przez Radę Ministrów.

Należy również bardzo wyraźnie podkreślić, że nie jest to pomoc bezwarunkowa. Przedsiębiorca, który z niej skorzysta, automatycznie zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem ich wynagrodzeń. I to nie tylko przez okres pobierania świadczenia przez przedsiębiorcę, ale także po ustaniu wsparcia – w okresie analogicznym do czasu, w jakim państwo partycypowało w kosztach wynagrodzenia.

Jeśli przedsiębiorca nie spełni tego warunku, będzie musiał zwrócić pobrane dofinansowanie (bez odsetek) proporcjonalnie do okresu, w jakim nie utrzymał zatrudnienia w swojej firmie.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń

Suma dofinansowania jest uzależniona od tego, jak bardzo spadły obroty w firmie w wyniku pandemii wirusa COVID-19. I tak:

  • Spadek obrotów o co najmniej 30% - dofinansowanie może wynieść do 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie może być wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Spadek obrotów o co najmniej 50% - w takiej sytuacji dofinansowanie może wynieść do 70% wynagrodzeń, ale nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Spadek obrotów o co najmniej 80% - wówczas dofinansowanie może wynieść do 90% wynagrodzeń pracowników, ale nie może być wyższe niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne

Dofinansowanie będzie wypłacane co miesiąc na wniosek przedsiębiorcy, w którym wskazuje on liczbę zatrudnionych pracowników (stan na koniec miesiąca) oraz koszty ich wynagrodzeń.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.