Szkolenie okresowe BHP pracownika na stanowisku kasjer-sprzedawca – co ile lat trzeba je przeprowadzać?

Jerzy Biernacki
12.12.2022

Kasjer-sprzedawca to bardzo popularny zawód, wykonywany przez osoby zatrudnione w szeroko pojętym sektorze handlowym. Do niedawna wykonywały go głównie kobiety, natomiast w wielu sklepach, dyskontach czy hipermarketach można już spotkać kasjerów mężczyzn. Zatrudniając pracowników na tym stanowisku trzeba wiedzieć, co ile lat należy ich kierować na szkolenie okresowe BHP. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Wszystko regulują przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Stanowisko kasjera-sprzedawcy jest traktowane właśnie jako stanowisko robotnicze, stąd wniosek,  że obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na okresowe szkolenie BHP co 3 lata. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne – wówczas szkolenie w formie instruktażu należy przechodzić nie rzadziej niż raz w roku.

Pamiętajmy, że na stanowisku kasjera-sprzedawcy występujesz szereg czynników mogących zagrażać zdrowiu pracownika, włącznie z nadmiernym obciążeniem kręgosłupa, wzroku czy innych stawów. Dodatkowo pracownicy ci często wykonują prace magazynowe, np. przenosząc towar i wykładając go na półki, co także stanowi obciążenie dla organizmu i wymaga znajomości zasad bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie