Szkolenia BHP dla kierowców zawodowych: o czym warto pamiętać?

Maciej Piwowski
17.01.2020

Kierowcy zawodowi to bardzo specyficzna grupa. Są bezpośrednio odpowiedzialni za zdrowie i życie pasażerów, ale też bezpieczeństwo przewożonych towarów. To bardzo ciężka praca, wymagająca ciągłego skupienia, pokonywania ogromnych odległości, nierzadko wielotygodniowego przebywania poza domem. Nietrudno się domyślić, że kierowca zawodowy jest narażony na mnóstwo groźnych czynników ryzyka, jak schorzenia kręgosłupa, depresja oraz oczywiście śmierć lub kalectwo w wyniku wypadku. Z tego też powodu osoby wykonujące ten zawód są zobowiązane do okresowego poddawania się szkoleniom BHP. Więcej o tym piszemy w naszym poradniku.

Jak często kierowca musi odbyć szkolenie BHP?

Przepisy są tutaj bardzo precyzyjne. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy kierowca zawodowy musi zostać skierowany na okresowe szkolenie BHP co 5 lat. Oczywiście przed podjęciem takiej pracy musi również przejść instruktaż stanowiskowy i instruktaż ogólny, za co odpowiada jego pracodawca.

Co ciekawe, przepisy dopuszczają możliwość odbycia szkolenia BHP dla kierowcy zawodowego w formie e-learningu, co od lat budzi sporo kontrowersji. Nie zapominajmy również, że kierowcy zawodowi podlegają obowiązkowi cyklicznych badań lekarskich, które obejmują między innymi badanie wzroku oraz zdolności psychofizycznych (sprawdzany jest chociażby refleks).

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie BHP dla kierowcy zawodowego?

Zawód kierowcy z pozoru wydaje się być mało wymagający, ale mogą tak powiedzieć tylko osoby, które nigdy go nie wykonywały. Statystyki pokazują natomiast, że właśnie kierowcy zawodowi są grupą najbardziej zagrożoną wypadkami przy pracy – pod tym niechlubnym względem „wyprzedzają” nawet budowlańców czy górników, a więc zawody powszechnie kojarzone z wysokim ryzykiem wypadku.

Nie ma zatem wątpliwości, że szkolenia BHP dla kierowców zawodowych muszą prezentować bardzo wysoką jakość merytoryczną. Dobrzy wykładowcy skupiają się tutaj nie tylko na informowaniu słuchaczy o obowiązujących przepisach, ale zwracają również uwagę na aspekty psychiczne, jak chociażby narażenie kierowcy na silny stres. Celem szkolenia jest nauczenie zawodowego kierowcy, jak radzić sobie z sytuacjami stresowymi, jak zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom na drodze oraz utrzymać wysoki poziom koncentracji.

Ponadto w zakres szkolenia BHP dla kierowców zawodowych wchodzą takie zagadnienia, jak:

  • Zagrożenia występujące na tym stanowisku;
  • Wykaz chorób zawodowych i parazawodowych;
  • Ochrona zdrowia kierowcy, czyli zasady profilaktyki zdrowotnej;
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • Zasady postępowania w razie wypadku i sytuacji awaryjnej;

Oczywiście instruktor BHP przekazuje również słuchaczowi szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących czasu pracy kierowców zawodowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.