Rodzaje odzieży BHP a zagrożenia

Piotr Kowalczyk
23.02.2021

Odzież BHP, odzież ochronna używana na stanowiskach pracy wymagających szczególnej ochrony. Jest niezastąpiona w zakładach pracy i ściśle kontrolowane jest jej użycie przez odpowiednie komórki ds. BHP.

Często pojęcie odzieży ochronnej jest mylone z odzieżą roboczą, jednak jest pomiędzy tymi pojęciami zasadnicza różnica i należy mieć świadomość jaka.

Odzież robocza służy do ochrony przed zabrudzeniem pracownika lub jego ubrań nieszkodliwymi substancjami (pełni więc bardziej funkcje estetyczne) podczas gdy, odzież ochronna w swojej zaawansowanej technologii jest ochroną pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi występującymi w miejscu wykonywanej przez niego pracy. Pracownik przebywając w niebezpiecznym lub szkodliwym dla siebie środowisku może ulec zranieniu, zatruciu, okaleczeniu lub nawet stracić życie. Dlatego też odzież BHP  musi spełnić wymagania zawarte w normach chociaż w minimalnym stopniu a gwarancją, że tak jest są certyfikaty. Przy zakupie odzieży ochronnej wymagane jest więc dostarczenie przez producenta certyfikatów.

W zależności od środowiska pracy i charakteru wykonywanych czynności, istnieje cały szereg zagrożeń z którymi musi się liczyć pracownik a pracodawca musi go przed nimi zabezpieczyć. Jednakże należy mieć świadomość, że nawet najlepiej zabezpieczony pracownik może popełnić błąd w nieprawidłowym użytkowaniu środków ochrony osobistej. Dlatego należy ten temat bardzo poważnie traktować i zachowywać wszelkie środki ostrożności. W tym celu otrzymując ubrania lub sprzęt służące do ochrony osobistej, pracownik zawsze jest instruowany i szkolony w kierunku prawidłowego użytkowania otrzymanych środków.

Powszechnie używaną odzieżą ochronną jest odzież dla budowlańców. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy tutaj istotną rolę odgrywają środki ochrony indywidualnej chroniące przy pracach na wysokości (np. kaski, uprzęże, szelk, rękawice antyprzecięciowe) a także bezpieczne obuwie z podnoskiem - chroniące przed zgnieceniem stopy lub palców ciężkim przedmiotem.

Następnym zagrożeniem są skrajnie wysokie (występujące np. w hutach) lub niskie (występujące np. w chłodniach) temperatury.  W tak specyficznym środowisku zalecana jest odzież termiczna, chroniąca przed przegrzaniem się lub wychłodzeniem organizmu.

Na szczególną uwagę zasługuje odzież ostrzegawcza, używana dla poprawy widoczności pracownika, np. podczas remontów lub budowy dróg.

W środowisku pracy narażonym na wybuch, niezbędna jest odzież chroniąca przed ładunkiem elektrostatycznym, tzw. odzież ochronna ESD.

Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi chemikaliami, czyli odzież chemoodporna to również kombinezony i rękawice. Musi być ściśle wyprodukowana zgodnie z chemikaliami na jakie będzie narażony pracownik tak aby skutecznie go przed nimi chronić.

Ochrona BHP jest bardzo szerokim zagadnieniem w tym również odzież ochronna. Aby w pełni poznać temat istnieją fachowe lektury, które w sposób wyczerpujący podchodzą do tego zagadnienia.

Bez względu na to w jakim zagrożeniu pracujemy, zadaniem i obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej a obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie regulaminu pracy i instrukcji użytkowania oddanych mu środków ochrony osobistej.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.