Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawcę

Piotr Kowalczyk
03.07.2023

Wdrożenie i pilnowanie przestrzegania przepisów BHP jest jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy. To on bezpośrednio odpowiada za wszelkie uchybienia w tym obszarze. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracodawcę mogą być bardzo poważne, a omawiamy je w naszym poradniku.

Konsekwencje finansowe

Wbrew pozorom są to najmniej poważne konsekwencje, zwłaszcza w porównaniu z potencjalną odpowiedzialnością karną, do czego za chwilę przejdziemy. W razie udowodnienia pracodawcy zaniedbania obowiązków z zakresu BHP w firmie, może zostać nałożona na niego grzywna w wysokość od 1000 zł do 30 000 zł. Co ważne, nie ma tutaj znaczenia, czy na terenie zakładu doszło do wypadku czy też jest to wynik zwykłej kontroli.

Odszkodowanie dla poszkodowanego pracownika

Jeśli zaniedbanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skutkowało wypadkiem, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, to na pracodawcy będzie ciążyć odpowiedzialność odszkodowawcza. Pracownik może domagać się stosownego zadośćuczynienia, którego wysokość jest zależna od okoliczności i skali doznanego uszczerbku.

Odpowiedzialność karna

O odpowiedzialności karnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP mówimy wtedy, gdy konsekwencją złamania przepisów było popełnienie przestępstwa, na przykład doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pracownika.

Przepisy stanowią jasno, że jeśli pracodawca świadomie naraża pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli działał nieumyślnie, to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie