Ile można dźwigać w pracy? Poznaj obowiązujące normy dźwigania

Mariusz Siwko
20.06.2023

Wiele stanowisk pracy wymaga od pracowników tężyzny fizycznej i codziennego dźwigania ciężkich przedmiotów. Aby chronić pracowników przed kontuzjami i chorobami zawodowymi, ustalono normy dźwigania w zakładach pracy. Prezentujemy je w naszym poradniku.

Normy dźwigania przy pracach ręcznych

Dla prac ręcznych ustalono, że masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych nie może przekraczać:

  • 12 kilogramów dla kobiet przy pracy stałej i 20 kilogramów przy pracy dorywczej;
  • 30 kilogramów dla mężczyzn przy pracy stałej i 50 kilogramów przy pracy dorywczej;

Normy dźwigania przy podnoszeniu przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej

Tutaj obowiązują zupełnie inne normy, a mianowicie:

  • 8 kilogramów dla kobiet przy pracy stałej i 14 kilogramów przy pracy dorywczej;
  • 21 kilogramów dla mężczyzn przy pracy stałej i 35 kilogramów przy pracy dorywczej;

Przenoszenie przedmiotów na znaczne odległości

Jeśli przedmioty są przenoszone przez pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, to ich masa nie może przekroczyć:

  • 12 kilogramów dla kobiet;
  • 30 kilogramów dla mężczyzn;

Przenoszenie przedmiotów pod górę

Jeśli pracownik ma przenosić przedmioty po powierzchni o pochyleniu przekraczającym 30 stopni, a wysokość przekracza 4 metry, to normy dźwigania wynoszą

  • 8 kilogramów dla kobiet przy pracy stałej i 12 kilogramów przy pracy dorywczej;
  • 20 kilogramów dla mężczyzn przy pracy stałej i 30 kilogramów przy pracy dorywczej;

Zespołowe przenoszenie przedmiotów

Jeśli pracownicy zespołowo przenoszą przedmioty o długości przekraczającej 4 metry i masie przekraczającej 30 kilogramów dla mężczyzn oraz 20 kilogramów dla kobiet, to na jednego pracownika może przypadać ciężar nie większy niż:

  • 10 kilogramów dla kobiet przy pracy stałej i 17 kilogramów przy pracy dorywczej;
  • 25 kilogramów dla mężczyzn przy pracy stałej i 42 kilogramy przy pracy dorywczej;
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie