Czy egzamin po szkoleniu BHP można przeprowadzić w formie wideokonferencji lub telekonferencji?

Mateusz Nowak
19.09.2022

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każde szkolenie BHP – okresowe lub wstępne – musi się zakończyć egzaminem. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku pozwala przedłużyć uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku. Obecnie gros szkoleń i egzaminów odbywa się online, stąd pracodawcy zastanawiają się, czy możliwe jest przeegzaminowanie pracowników również w formie wideokonferencji lub wideokonferencji. Odpowiedź znajdziesz w naszym poradniku.

Przepisy są jasne

Kwestię tego, w jakiej formie może zostać przeprowadzony egzamin po szkoleniu BHP, dokładnie wyjaśnia rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.072004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z treścią rozporządzenia egzamin nie może pozostawiać wątpliwości co do oceny efektów szkolenia. Dlatego nie ma możliwości przeprowadzenia takiego egzaminu w formie wideokonferencji lub telekonferencji, ponieważ wyklucza to bezpośredni kontakt osoby egzaminowanej z komisją egzaminacyjną (nawet jeśli składa się ona z pracodawcy i jeszcze innej osoby z firmy, w której zatrudniony jest pracownik).

Obowiązkiem organizatora szkolenia BHP jest zapewnienie takiej formy egzaminu, która pozwala dokładnie sprawdzić kwalifikacje pracownika w zakresie znajomości przepisów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Taki egzamin może się odbyć w formie ustnej lub pisemnej, natomiast wykluczone jest przeprowadzanie go na zasadzie łączenia wideo lub telefonicznego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.