Koszty związane z postępowaniem o upadłość konsumencką

Jerzy Biernacki
01.02.2021

Upadłość konsumencka to rozwiązanie prawne stworzone z myślą o osobach fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i chciałyby uzyskać pomoc w postaci częściowego lub całkowitego umorzenia długów. Jeśli zastanawiasz się, jakie koszty będziesz musiał ponieść w związku z postępowaniem upadłościowym, zapoznaj się z naszym artykułem.

Brak majątku a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest popadnięcie w stan niewypłacalności, co oznacza, że dochody dłużnika nie stwarzają realnej szansy na zaspokojenie wierzycieli. Żeby ogłosić upadłość, dłużnik nie musi posiadać majątku. Dodatkowo można starać się o zwolnienie przez sąd z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kwocie 30 zł. Z uwagi, że to właśnie osoby w trudnej sytuacji finansowej najczęściej korzystają z procedury upadłościowej, nie muszą one także osiągać żadnych dochodów. Nawet w takim przypadku sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeśli jednak posiadasz majątek i/lub osiągasz dochody, musisz liczyć się z wydatkiem, jaki niesie ze sobą upadłość konsumencka. Złożenie wniosku to symboliczna kwota 30 złotych, jednak nie są to wszystkie koszty, jakie trzeba ponieść w toku postępowania upadłościowego. Najczęściej konsumenci, czyli osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, potrzebują prawnika do przeprowadzenia procedury upadłościowej.

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata wiąże się z wydatkami na pokrycie jego honorarium. W zależności od tego, jak złożona i skomplikowana jest Twoja sytuacja prawna, cena za skorzystanie z usług prawnika może wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Warto także sporządzenie wniosku powierzyć wykwalifikowanej osobie, ponieważ to od poprawności tego dokumentu zależy, czy uda Ci się osiągnąć zamierzony cel i ogłosić upadłość. Wybór prawnika powinien być podyktowany jego kompetencjami, dlatego koniecznie wybierz osobę, która specjalizuje się w prawie z zakresu upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe sprawiła, że dostępność tej procedury się zwiększyła także z tego względu, że została określona wysokość wynagrodzenia, jaką pobiera syndyk w etapie przejęcia masy upadłościowej. Kwota ta może wynosić od 25% dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zapis ten oznacza, że wynagrodzenie syndyka plasuje się w przedziale od 1184,87 zł do 9479,02 zł. Są to kwoty netto bez naliczonego podatku VAT. Tylko w szczególnych sytuacjach, które zostaną uzasadnione, sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak zdarza się to rzadko.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.