Jak style przywództwa wpływają na kulturę organizacyjną?

Piotr Kowalczyk
03.06.2024

Jaki styl przywództwa będzie najkorzystniejszy dla organizacji? Zagadnienie to ma ogromny wpływ na sposób, w jaki firmy funkcjonują na co dzień. Ma również znaczenie w kontekście atmosfery w miejscu pracy czy zaangażowania pracowników. Jak rozróżnić style przywództwa i kulturę organizacyjną? Jak zmieniać obie te sfery w firmie?

Style przywództwa a kultura organizacyjna

Obie powyższe sfery nieustannie się przenikają i wpływają na siebie. Kultura organizacyjna kształtuje styl przywództwa i na odwrót, ponieważ oba zagadnienia są ze sobą mocno powiązane. Ma to miejsce w sytuacji, gdy sposób zarządzania ludźmi jest dominującym elementem tożsamości firmy.

Możemy wyróżnić wiele stylów przywództwa, z czego najczęściej spotykamy się z poniższymi trzema:

  1. Autokratyczny styl przywództwa charakteryzuje się centralizacją władzy i podejmowaniem decyzji przez lidera lub liderów, którzy rzadko biorą pod uwagę opinię pracowników niższego szczebla. W kulturze organizacyjnej charakteryzującej się tym stylem przeważają zasady i procedury, a komunikacja jest jednokierunkowa. W rezultacie może to prowadzić do niskiego zaangażowania pracowników oraz braku innowacyjności.
  2. Inną metodą zarządzania jest charyzmatyczny styl przywództwa. Zakłada on, że kluczowy lider w firmie, jako wizjoner i najczęściej twórca biznesu, wytycza ścieżkę rozwoju. Nie wyklucza to dopuszczania innych pracowników do głosu, ale ostatecznie decyzyjność spoczywa na wspomnianym liderze. Wadą tej metody jest ryzyko pomyłki czy brak sukcesji w firmie w momencie, gdy lider nie może zarządzać firmą.
  3. Natomiast demokratyczny styl przywództwa zakłada partycypację pracowników w procesie podejmowania decyzji oraz otwartą komunikację między liderem a zespołem. W takiej kulturze organizacyjnej pracownicy czują się bardziej zaangażowani i docenieni, co może prowadzić do wzrostu motywacji i kreatywności.

Co istotne, istnieje więcej stylów przywództwa, m.in. delegacyjny, trenerski czy afiliacyjny. 

Przeczytaj także: https://www.impactinternational.com/pl/blog/czym-charakteryzuja-sie-nowoczesne-style-przywodztwa.

Wpływ stylu zarządzania na organizację

Komunikacja, podejmowanie decyzji, samodzielność pracowników i ich zaangażowanie to tylko niektóre obszary, na których styl zarządzania odciska swoje piętno. W założeniu, metody prezentowane przez liderów mają na celu nie tylko budowanie sukcesu firmy, ale także wspieranie i rozwój zatrudnionych czy budowanie dobrego miejsca pracy. Tworzenie tego typu organizacji wymaga zaangażowania i czasu - w wielu firmach kultura organizacyjna jest mocno powiązana z charakterem właściciela lub np. z procedurami i biurokracją, co bardzo ogranicza jej możliwości rozwojowe i reagowanie w obliczu zagrożeń i zmian.

Style zarządzania nie powinny ograniczać swobody pracowników. W Impact uważamy, że każdy z pracowników może podejmować decyzje samodzielnie i brać odpowiedzialność za swoje działania. Jedną z naszych idei jest przekazywanie odpowiedzialności pracownikom w ramach tzw. Aktów Przywództwa, które składają się z trzech etapów:

  1. Dostrzeżenia sytuacji, która wymaga podjęcia działania. Może to dotyczyć zarówno kwestii typowo biznesowych, jak i innych obszarów wymagających zmian, np. komunikacji.
  2. Wyboru narzędzi, środków lub ewentualnego wsparcia, jeśli takowe jest niezbędne. 
  3. Działania - czyli podjęcia ryzyka i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za efekty swojej decyzji.

Akty Przywódcze są niezbędne dla zmian w kulturze organizacyjnej i zmian w obrębie zarządzania i stylów przywódczych, gdyż dają pracownikom większą autonomię. Przekłada się to na szybsze reagowanie i uczenie się całej organizacji, która nie grzęźnie w procedurach czy braku decyzyjności. 

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie