Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Krzysztof Jagielski
09.07.2024

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy płatnicy i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) korzystają z indywidualnych mikrorachunków podatkowych. Jeśli po raz pierwszy obiło Ci się to o uszy, to przeczytaj nasz poradnik i poznaj podstawowe fakty na temat tego narzędzia.

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku podatkowym?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer rachunku bankowego przypisany każdemu podatnikowi i płatnikowi. Służy on do przekazywania wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT. Od początku 2020 roku, każda wpłata tych podatków musi być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem. Dotyczy to oczywiście także, a wręcz przede wszystkim przedsiębiorców.

Jak uzyskać mikrorachunek podatkowy?

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny generator mikrorachunków podatkowych na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Aby skorzystać z generatora, musisz posiadać:

  • Numer PESEL– dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako podatnicy VAT.
  • Numer NIP – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT bądź płatnikami podatków, składek ZUS lub składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Numer mikrorachunku generowany jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Uwaga na oszustwa

Ministerstwo Finansów przestrzega przed korzystaniem z nieautoryzowanych stron internetowych i aplikacji do generowania mikrorachunków. Prawidłowy mikrorachunek można uzyskać wyłącznie poprzez oficjalny generator na stronie Ministerstwa Finansów.

Struktura mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków, z których część jest stała dla każdego rachunku:

  • LK – liczba kontrolna.
  • 10100071 – numer rozliczeniowy w NBP.
  • 222 – numer uzupełniający w NBP.
  • Y – oznaczenie numeru identyfikacyjnego: 1 dla PESEL, 2 dla NIP.
  • Następnie podawany jest PESEL lub NIP, a całość dopełniają zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed każdą wpłatą warto sprawdzić prawidłowość mikrorachunku, upewniając się, że zawiera on cyfry 10100071222 (od pozycji nr 3) oraz Twój prawidłowy PESEL lub NIP.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie