Jak zminimalizować ryzyko pożaru w zakładzie pracy?

Marek Szydełko
13.01.2020

Pożar bez wątpienia jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w zakładzie pracy. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i przeciwdziałać takim sytuacjom – czasami jest to efekt czyjegoś zaniedbania, czasami nagłej awarii czy zwykłego pecha. Tak czy inaczej obowiązkiem pracodawcy jest minimalizowanie ryzyka pożaru w zakładzie pracy, co można zrobić na wiele różnych sposobów. Te najskuteczniejsze wymieniamy w naszym poradniku.

Działania prewencyjne

Chodzi oczywiście o stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, ale również urządzeń alarmujących. Jeśli przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na zainwestowanie w kompleksowy system zraszaczy i oddymiania (chyba, że wymuszają to przepisy – wówczas nie ma wyjścia), to przynajmniej powinien zadbać o zainstalowanie alarmu pożarowego, czujek dymu i czadu oraz ewentualnie czujek wykrywających wyciek gazu.

Szkolenia BHP dla pracowników

Na nic zda się najnowocześniejsza technologia przeciwpożarowa, jeśli sami pracownicy nie będą odpowiednio przeszkoleni w zakresie wykonywania obowiązków służbowych w taki sposób, aby nie podwyższać ryzyka pożaru. Taka wiedza musi im zostać przekazana w ramach szkoleń BHP, np. podczas instruktażu stanowiskowego.

Dokumentacja wewnętrzna

Mamy tutaj na myśli wszelkie dokumenty, w których znajdują się wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych, z akcentem na przeciwdziałanie pożarom. Mogą to być chociażby regulaminy. Każdy pracownik powinien się z taką dokumentacją zapoznać. Podajemy w niej również informacje na temat środków zapobiegania pożarom oraz te dotyczące umiejscowienia przyrządów gaśniczych. Taką dokumentację najlepiej będzie sporządzić pod okiem specjalisty ds. BHP lub wręcz zlecić mu jej przygotowanie po wcześniejszym audycie budynku.

Wyznaczenie stref

Jeśli w zakładzie pracy istnieją strefy szczególnie zagrożone pożarem, na przykład hale produkcyjne, w których stosuje się gazy czy chemikalia, to należy je odpowiednio oznakować – samo umieszczenie tablic ostrzegawczych nie załatwia jednak sprawy, bo niezbędne jest również przeszkolenie pracowników z zakresu bezpiecznego postępowania w takich strefach. Ważną, a nagminnie bagatelizowaną kwestią jest także wyznaczenie strefy dla palących, która musi się znajdować poza obszarem podwyższonego zagrożenia pożarowego, najlepiej na zewnątrz budynku.

Ponadto nie należy zapominać o regularnym kontrolowaniu stanu urządzeń, maszyn oraz zabezpieczeń, które bezpośrednio odpowiadają za przeciwdziałanie ryzyku pożaru. Równie ważne jest to, aby raz na jakiś czas przeprowadzić symulowaną próbę ewakuacyjną dla osób pracujących w budynku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.