Będzie jawność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach? Chce tego Parlament Europejski

Mateusz Nowak
30.05.2023

To może być przełom. Parlament Europejski przyjął przepisy, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek wprowadzenia jawności wynagrodzeń. Celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie dyskryminacji ekonomicznej ze względu na płeć. W Unii Europejskiej średnia dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wynosi około 13 proc. – oczywiście na niekorzyść pań.

Co wiemy o nowych przepisach?

Zgodnie z przyjętymi przez Parlament Europejski przepisami, pracodawcy nie będą mogli dłużej ukrywać średniego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Taka informacja ma być podawana do wiadomości potencjalnych pracowników już na etapie rekrutacji. Dodatkowo parlamentarzyści chcą wprowadzenia zasady „neutralności płciowej” w ustalaniu kryteriów zatrudniania przez firmy.

Gdy nowe prawo wejdzie w życie, pracownicy zyskają możliwość otrzymania od pracodawcy informacji na temat zarówno średniego, jak i indywidualnego wynagrodzenia na danym stanowisku, z podziałem na płeć. Jeśli tzw. luka płacowa wyniesie powyżej 5 proc., wówczas pracodawca ma zostać zmuszony do jej wyrównania na mocy przepisów krajowych, dostosowanych do unijnego prawodawstwa.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać w krajach członkowskich, w tym w Polsce? Najpierw musi je przyjąć Rada Europejska, następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i od tego momentu liczona jest 20-dniowa karencja. Prawdopodobnie więc nastąpi to w okolicach wakacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie