Czym w firmie zajmuje się kontroler finansowy?

Marek Szydełko
27.11.2023

Zatrudnienie kontrolera finansowego to jeden z etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Utworzenie takiego stanowiska może być niezbędne w sytuacji, gdy w firmie występuje znaczne przepływy pieniężne i konieczne jest zachowanie płynności. Jakie zadania wykonuje kontroler finansowy? Co należy do jego obowiązków? Sprawdź to w naszym poradniku.

Analizowanie wydatków

Podstawowym zadaniem kontrolera finansowego jest analizowanie wydatków zaplanowanych przez przedsiębiorcę pod kątem: dostępności środków gotówkowych oraz długofalowego wpływu inwestycji na finanse przedsiębiorstwa. Taka analiza może wykazać, że np. aktualnie firma nie może sobie pozwolić na dany wydatek.

Przygotowanie planu finansowego

Plan finansowy opracowuje się zwykle pod koniec roku, z myślą o roku kolejnym. Analityk finansowy planuje wydatki oraz wpływy przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę planowane zmiany w zatrudnieniu, inwestycje czy zmianę marży.

Prognozowanie

Bardzo ważnym zadaniem, jakie można przydzielić analitykowi finansowemu, jest opracowanie prognozy finansowej, która będzie uwzględniać strukturę klientów, marżowość oraz ogólną sytuację na rynku. W ten sposób analityk może przygotować firmę na spowolnienie gospodarcze.

Zabezpieczenie aktywów

Aktywa firmowe są stałym przedmiotem zainteresowania analityka, który w swoich planach i prognozach uwzględnia nie tylko gotówkę w firmowej kasie, ale także środki trwałe, nieruchomości, patenty, wyposażenie czy produkty inwestycyjne pozostając w zasobach przedsiębiorstwa. Analityk musi je zabezpieczyć na wypadek gorszych czasów w taki sposób, aby nie doszło do ich utraty w wyniku spowolnienia czy błędnych decyzji finansowych.

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie