Gdzie i jak zgłosić, że pracodawca łamie przepisy BHP?

Antoni Kwapisz
27.10.2023

BHP w zakładzie pracy to jedno z najważniejszych zagadnień, ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pracy i minimalizowanie ryzyka wypadków. Wielu pracodawców bagatelizuje tę kwestię i nie reaguje na uwagi pracowników, którzy np. alarmują o niesprawnym wyposażeniu, awariach maszyn, nadmiernym obciążeniu pracą fizyczną etc. W takiej sytuacji pracownik może zgłosić przypadek łamania przepisów BHP odpowiedniemu organowi. Po szczegóły zapraszamy do naszego poradnika.

Kto przyjmuje skargi na pracodawcę?

Właściwym organem jest Państwowa Inspekcja Pracy. PIP przyjmuje skargi dotyczące m.in. przypadków łamania prawa pracy oraz przepisów BHP, jak i np. legalności zatrudnienia.

Jeśli pracownik obserwuje notoryczne lekceważenie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w swoim zakładzie, to jak najbardziej może, a wręcz powinien zgłosić taki przypadek do PIP. Co ważne, zgłoszenia nie można dokonać anonimowo – konieczne jest podanie swoich personaliów oraz dokładne opisanie sprawy.

Pamiętaj:

Zgłoszenia można dokonać na piśmie, w formie elektronicznej (e-mail, załącznik) lub ustnie do protokołu w obecności inspektora PIP.

Warto natomiast zaznaczyć, że dane osoby zgłaszającej nie zostaną ujawnione pracodawcy.

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Jeśli Twój pracodawca łamie przepisy BHP i nie reaguje na protesty pracowników, to najwyraźniej sprawa dojrzała do tego, aby zajęła się nią Państwo Inspekcja Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w oddziale PIP właściwym ze względu na miejsce działalności zakładu.

Dane adresowe poszczególnych oddziałów PIP znajdziesz w wyszukiwarce na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie