Czym się różni kontrola podatkowa od kontroli celno-skarbowej?

Mariusz Siwko
13.03.2018

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest stały kontakt z różnego rodzaju urzędami, szczególnie fiskusem. Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczać się z państwem z podatków i prawidłowo księgować swoje transakcje. Oczywiście nad wszystkim czuwają instytucje kontrolne, które regularnie sprawdzają, czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa. Najczęściej stosowana jest kontrola podatkowa. Jednak od 2017 roku firmy muszą się także liczyć z możliwością wszczęcia wobec nich kontroli celno-skarbowej. Na czym polega różnica? Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Kontrola podatkowa – czemu służy?

Celem przeprowadzenia kontroli skarbowej jest rutynowe sprawdzenie, czy przedsiębiorca m.in. prawidłowo fakturuje swoje transakcje, czy nalicza odpowiednie stawki podatków oraz czy księguje wydatki zgodnie z przepisami. Takie kontrole są przeprowadzane w sposób wyrywkowy, czyli spotkania z urzędnikami może się spodziewać każdy przedsiębiorca.

Często jednak decyzja o wszczęciu kontroli zapada na podstawie donosu lub podejrzenia, że przedsiębiorca mógł popełnić poważny błąd skarbowy. W grę wchodzą również tzw. kontrole krzyżowe, podczas których sprawdzane są dokumenty kontrolowanej firmy oraz jej kontrahentów.

Kontrola celno-skarbowa – na „grube ryby”

Wprowadzona w 2017 roku kontrola celno-skarbowa w założeniu ma służyć walce z przestępcami gospodarczymi. Przeprowadza ją Krajowa Administracja Skarbowa. Wszczęcie kontroli następuje na podstawie podejrzenia, iż przedsiębiorca dopuścił się przestępstwa lub poważnego wykroczenia skarbowego.

Działania KAS są wymierzone szczególnie w tzw. mafie vatowskie, czyli firmy specjalizujące się w wyłudzaniu podatku VAT od Skarbu Państwa. Kontrola celno-skarbowa jest również wszczynana w bardzo skomplikowanych sprawach, wymagających zaangażowania większej liczby urzędników fiskusa i Urzędu Celnego.

To nie jest to samo

Ponieważ zakres kontroli w obu przypadkach jest bardzo podobny, przedsiębiorcy często mylą te procedury. Tymczasem istnieje między nimi szereg różnic. Przede wszystkim przeprowadzają je inne instytucje, dysponujące odmiennymi procedurami.

W przypadku kontroli celno-skarbowej w grę wchodzą znacznie szersze uprawnienia – m.in. Krajowa Administracja Skarbowa może dowolnie wskazać miejsce przeprowadzenia kontroli, przesłuchiwać świadków w trybie zdalnym oraz zyskuje wgląd we wszystkie dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorstwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.