Rzeczoznawca majątkowy - kim jest?

Jerzy Biernacki
22.04.2021

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która w swojej działalności zajmuje się w wyceną składników majątku trwałego (nieruchomości). Aby zachować odpowiedni poziom usług, wykonywać swoją działalność z zachowaniem szczególnej staranności oraz zasad etyki zawodowej, sposób jego działania oraz warunki zdobycia wymaganych prawem uprawnień zawodowych zawarto w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta posiada zapisy dotyczące zasad wyceny oraz zasad działalności rzeczoznawców majątkowych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje bardzo wielu rzeczoznawców majątowych (tego rodzaju działalność na terenie Jaworzna oraz okolic prowadzi Barbara Włodarczyk http://www.wycenawlodarczyk.pl/)

Rzeczoznawca majątkowy - kryteria wykonywania zawodu

Aby uzyskać prawo do pełnienia funkcji rzeczoznawcy majątkowego, należy spełnić m.in. następujące warunki:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niekaralność z tytułu m.in. działalności przeciwko wiarygodności dokumentów lub obrotowi gospodarczego oraz przestępstw skarbowych,

- posiadanie wykształcenia wyższego/studiów podyplomowych z obszaru wyceny nieruchomości,

- odbycie praktyk zawodowych w zakresie wymaganym przez przepisy,

- ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu oraz pozostałych czynności kwalifikacyjnych.

To nie jedyne wymogi regulujące sposób wykonywania tego zawodu - należy pamiętać, że w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, rzeczoznawca jest zobowiązany do stosowania się do następujących zasad:

- działania zgodnego z obowiązującym prawem,

- działania zgodnego z aktualnie obowiązującymi standardami,

- postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej,

- zachowania szczególnej staranności wynikającej ze szczególnie wrażliwego charakteru pracy,

- pełen obiektywizm i niezależność (w przypadku, gdy wobec rzeczoznawcy stosowane są np. naciski – odmowa wyceny).

Rzeczoznawca majątkowy - zakres obowiązków

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje wycenę nieruchomości dla różnych celów. Cel wyceny jest uzgadniany każdorazowo ze Zlecającym usługę, od którego zależy dalsza procedura działania (a także od przedmiotu i zakresu wyceny). Efektem końcowym usługi jest operat szacunkowy lub opinia o wartości nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę, że każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości jest zobowiązany ustawą do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taki dokument rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek za każdym razem zamieścić w operacie szacunkowym jako załącznik.

Osoby z Katowic oraz okolic zapraszamy po więcej informacji na stronę www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-katowice.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.