Rękawice ochronne: jakie są ich rodzaje? Przed czym chronią?

Marek Szydełko
21.12.2019

Jednym z zasadniczych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom komfortowych i bezpiecznych warunków na stanowisku pracy. W niektórych branżach wiąże się to z koniecznością zakupu i udostępnienia odzieży ochronnej. Stosuje się ją zawsze wtedy, gdy istnieje choćby hipotetyczne zagrożenie narażenia pracownika na czynniki ryzyka, w tym kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Specyficznym elementem takiej odzieży są rękawice ochronne. W naszym poradniku wyjaśniamy, jak się je klasyfikuje i w jakim celu należy je stosować.

Trzy kategorie rękawic ochronnych

Obowiązujące w Polsce przepisy BHP wyróżniają trzy podstawowe grupy rękawic ochronnych. Są to:

  • Grupa I – rękawice, które tylko w minimalnym stopniu chronią dłonie pracownika, dlatego stosuje się je w lekkich pracach i na stanowiskach, na których występuje niewielkie ryzyko groźnych urazów czy kontuzji. Najważniejsze jest tutaj zapewnienie pracownikowi komfortowych warunków wykonywania zleconych zadań. Rękawice z I grupy muszą spełniać normę EN420, która wymaga, aby chroniły przed otarciami, kontaktem z niegroźnymi substancjami chemicznymi (jak detergenty) oraz temperaturą nieprzekraczającą 50°C.
  • Grupa II – w tej grupie znajdują się już rękawice do profesjonalnego użytku, które muszą posiadać certyfikat CE. Zapewniają pracownikowi dużo wyższy poziom ochrony niż modele z grupy I. Między innymi zabezpieczają przed wysokimi temperaturami, ale do wartości 100°C, silnymi związkami chemicznymi oraz przecięciem.
  • Grupa III – są to rękawice, które zapewniają pracownikowi bardzo wysoki poziom ochrony przed poważnymi czynnikami ryzyka, w tym przecięciem oraz chemikaliami. Rękawice z grupy III są specjalnie certyfikowane i muszą posiadać zatwierdzoną Jednostkę Notyfikacyjną. Stosuje się je w specjalistycznych pracach oraz na stanowiskach, na których istnieje wysokie ryzyko na przykład poparzenia.

Przed jakimi czynnikami chronią specjalistyczne rękawice BHP?

To już zależy nie tylko od tego, do której grupy się zaliczają, ale również od ich specyficznego przeznaczenia. Tutaj można wyróżnić kilka rodzajów rękawic ochronnych, stosowanych przede wszystkim w branży budowlanej, produkcyjnej, ale też motoryzacyjnej, chemicznej i gastronomicznej.

Mamy więc rękawice: antywibracyjne, chroniące przed skutkami wybuchu, chroniące przed porażeniem prądem, chroniące przed bardzo niskimi lub wysokimi temperaturami, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (na przykład przecięcie) oraz chroniące przed zagrożeniami biologicznymi. Oczywiście rodzaj rękawic dla pracownika zawsze dobieramy w zależności od tego, jakie zagrożenia występują na jego stanowisku, co można wyodrębnić w ramach oceny ryzyka BHP.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.